หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์
 
 

 
ข่าวหอพระไตรปิฎกนานาชาติ :
 
การบรรยายเรื่อง "ความสำคัญของมุขปาฐะและความทรงจำในการศึกษาปฏิบัติธรรม: ศึกษาจากชีวประวัติและผลงานของคุณหญิงใหญ่ ดำรงธรรมสาร (๒๔๒๙-๒๔๘๗)"

ชมรมบาลี-สันสกฤต และ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ School of Languages, Cultures and Societies, University of Leeds, UK ขอเชิญฟังการบรรยาย (เป็นภาษาไทย) เรื่อง

"ความสำคัญของมุขปาฐะและความทรงจำในการศึกษาปฏิบัติธรรม: ศึกษาจากชีวประวัติและผลงานของคุณหญิงใหญ่ ดำรงธรรมสาร (๒๔๒๙-๒๔๘๗)"
โดย Dr. Martin Seeger, Associate Professor, University of Leeds

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น 2
ผู้สนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งที่ โทร. 02-218-4916 e-mail: tipitaka.chula@gmail.com

   
 

การรับมอบ “พระไตรปิฎกฉบับนิสสยะ”
อาจารย์จำรูญ ธรรมดา หัวหน้าคณะทำงานโครงการจัดสร้างพระไตรปิฎกนิสสยะ ได้มอบ “พระไตรปิฎกฉบับนิสสยะ” (พระไตรปิฎกยกศัพท์บาฬีแปลเป็นไทย) ให้แก่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

การบรรยายเรื่อง “พระวินัยที่คฤหัสถ์ควรรู้” ณ สวนอุศม
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ร่วมกับ สวนอุศมสถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง จัดปฏิบัติธรรม ณ สวนอุศมฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 – 17.00 น. โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จะบรรยายเรื่อง “พระวินัยที่คฤหัสถ์ควรรู้”

การบรรยายสำหรับวิชา “พุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม”
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญจากธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ “รู้จักคัมภีร์สำคัญในพระพุทธศาสนา” สำหรับวิชา “พุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม” ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

ขอเชิญชวนร่วมงานวันอัฏฐมีบูชาที่สนามหลวง
วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 2558 มีกิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ที่สนามหลวง เวลา 17.00 น. มีขบวนแห่ของนครต่างๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันถวายเพลิงพระบรมศพและการแบ่งพระธาตุ เป็นขบวนแห่ครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ จัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ขอเชิญชวนไปร่วมงานกันค่ะ


การบรรยายพิเศษที่สวนอุศม

หอพระไตรปิฎกนานาชาติร่วมกับสวนอุศม สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง จัดการบรรยายพิเศษดังนี้

"บาลีในบทสวดมนต์" โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) วันที่ 12 - 13 พ.ค. 2558

"พระไตรปิฎกกับการปฏิบัติธรรม" โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) วันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2558


ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สวนอุศม (คุณธันยา สิรธนาวรกุล) โทร 083 - 083 - 8381, suan.u.som@gmail.com
สถานที่ เลขที่ 19 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

 

การบรรยายชุด "ุ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติร่วมกับสวนอุศม สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง จัดการสอนเรื่อง "บาลีในบทสวดมนต์" โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) วันที่ 12 - 13 พ.ค. 2558
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สวนอุศม (คุณธันยา สิรธนาวรกุล) โทร 083 - 083 - 8381, suan.u.som@gmail.com
สถานที่ เลขที่ 19 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.


การบรรยายชุด "ธรรมะในมังคลัตถทีปนี" ทางวิทยุ
ขอเชิญฟังการบรรยายชุด "ธรรมะในมังคลัตถทีปนี" โดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ในรายการ "ศาสน์สร้างสุข" ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น.

หนังสือ "มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร"

หนังสือ "มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร" จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา โดยชมรมบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เป็นบรรณาธิการ

"มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร" เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับคัมภีร์มหาภารตะ ในการสัมมนาที่ชมรมบาลี-สันสกฤตได้จัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ และ ๒๕๔๓ รวมทั้งหมด ๒๐ บทความ หนึ่งในนั้นคือ ปาฐกถานำเรื่อง "มหาภารตะในฐานะวรรณคดีสำคัญของโลก" โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพปกหน้า: เอกสารต้นฉบับมหากาพย์มหาภารตะ เก็บรักษาไว้ที่ Harvard Art Museums (www.harvardartmuseums.org/art/213468)
ภาพปกหลัง: คำสอนของพระกฤษณะแด่อรชุนในคัมภีร์ภควัทคีตา คาถาที่ยกมาแสดงแก่นสารของคัมภีร์นี้ที่เน้นการทำหน้าที่ด้วยจิตอิสระเพื่อถึงความหลุดพ้น (โมกษะ)

ขณะนี้ หนังสือ "มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร" มีวางจำหน่ายแล้วที่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ ราคาเล่มละ 500 บาท

 

 

การบรรยายเรื่อง "ธรรมะในมหาภารตะ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ได้เริ่มบรรยายเรื่อง "ธรรมะในมหาภารตะ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในรายการ ศาสน์สร้างสุข ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กพ. เป็นต้นไป การบรรยายนี้เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างชมรมบาลี-สันสกฤตกับหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเยี่ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติและสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง คุณค่าของพระไตรปิฎกกับการปฏิบัติธรรม
Caroline Lienster, English Sangha Trust Secretary และ นิศากร วนาพงษ์ จาก Amaravati Buddhist Monastery , UK ได้เยี่ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558

การบรรยายให้แก่นักเรียนสาธิตจุฬาฯ
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง "หอพระไตรปิฎกนานาชาติ" ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาเปิดประตูเรียนรู้สังคม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ในการนี้ นักเรียนได้แต่งกลอนขอบพระคุณอาจารย์แม่ชี ดังนี้
      วันนี้ได้เดินทางมาที่นี่ พบอาจารย์แม่ชีน่าเลื่อมใส
ท่านเมตตากรุณายิ่งกว่าใคร หอพระไตรปิฎก ยกบรรยาย
     รู้ประวัติ รู้คุณค่าแห่งพระธรรม หากจดจำคำสอนไว้ไม่จางหาย
เป็นประโยชน์กับตัวเราก็มากมาย ศิษย์หญิงชายมอบมาลัยตอบแทนคุณ

การบรรยายเรื่อง "เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก"

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง "เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก" แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ "สวนอุศม" (สถานปฏิบัติธรรมสำหรับเพศหญิง) ช่วงที่อ.แม่ชีพูด ทุกคนเข้าร่วมได้ทั้งหญิงชาย ไม่เฉพาะผู้ปฏิบัติ

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

หนังสือ "พระไตรปิฎกฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ จัดพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง “พระไตรปิฎกฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” นอกจากท่านผู้อ่านจะได้ความรู้เรื่องพระไตรปิฎกฉบับนี้อย่างละเอียดแล้ว ยังจะได้ประจักษ์ชัดถึงพระปัญญาคุณและพระกรุณาคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงนำพาประเทศฝ่าพ้นวิกฤตการณ์การต่างประเทศ พาชนชาวสยามก้าวสู่ "หัวเลี้ยว” ตามวิถีตะวันตก โดยมี “หัวต่อ” ของวิถีไทยที่มีคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นแก่นฐาน ปักหลักค้ำจุนให้ทุกๆ หัวเลี้ยวที่ก้าวไปไม่พลัดหลง สามารถดำรงความผาสุกอันอุดมด้วยสันติและคุณธรรมอย่างไทยไว้ได้ อีกทั้งสามารถนำอริยปัญญาคือพระไตรปิฎกไปสู่ชาวโลก

 
งาน "ศึกษารมภ์-บาลีสันสกฤตพิจารณ์"

ขอเชิญร่วมงาน "ศึกษารมภ์-บาลีสันสกฤตพิจารณ์" ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้จะเข้าร่วมกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด (ถ้าเป็นสมาชิกชมรมบาลี-สันสกฤต ระบุว่าเป็นสมาชิก) ทางอีเมลที่ paliskt.artscu@gmail.com หรือโทร 02 – 218 – 4916 (หอพระไตรปิฎกนานาชาติ) ภายในวันที่ 10 ก.ย. นี้ เพื่อการเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน (กำหนดการ - คลิกที่นี่)


 

หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ ๖ "ขุททกนิกาย"

หอพระไตรปิฎกนานาชาติได้จัดพิมพ์หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ ๖ ฉบับขุททกนิกาย น้อมสักการบูชาคุณพระสังฆบิดร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกาลพระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และในกาลสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

หนังสือนี้ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหา และวิธีการเสนอเนื้อหา ของคัมภีร์ ๑๕ คัมภีร์ในขุททกนิกาย โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ คัมภีร์ที่มีเนื้อหาและลักษณะเฉพาะ (ขุททกปาฐะ ธัมมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต) กลุ่มที่ ๒ คัมภีร์ว่าด้วยกรรมและผลของกรรมที่นำสู่สุคติและทุคติ (วิมานวัตถุ เปตวัตถุ) กลุ่มที่ ๓ คัมภีร์ว่าด้วยประสบการณ์ของพระอรหันต์ (เถรคาถา เถรีคาถา) กลุ่มที่ ๔ คัมภีร์ว่าด้วยชีวิตในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ (ชาดก อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิฎก)กลุ่มที่ ๕ คัมภีร์อธิบายขยายความ (นิทเทส ปฏิสัมภิทามัคค์)

ภาพปกหน้า กลางหน้าเป็นภาพพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ลายข้างเป็นลวดลายปูนปั้น ก้านขดดอกพุดตาน หน้าบันด้านหน้าพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ภาพปกหลังเป็นคาถาบาฬีจากพระไตรปิฎกพร้อมคำแปล ลายพระหัตถ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เชิญชมรายการ "ระเบียงบุญ ตอน ชาวพุทธไทยกับพระไตรปิฎก"
เช้าวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ยนี้ เวลาดีตี 4.45 - ตี 5.10 นาที ขอเชิญรับชมรายการระเบียงบุญ ทางไทยทีวีสีช่อง 3
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ จะพูดเรื่อง "ชาวพุทธไทยกับพระไตรปิฎก่"
 
 
Professor จาก University of Leeds ขอสัมภาษณ์อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา
Dr. Martin Seeger – Associate Professor of Thai Studies, University of Leeds ซึ่งกำลังทำวิจัยเรื่อง “The (Dis)appearance of an author: some observations and reflections on authorship in modern Thai Buddhism” และคุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ ผู้ร่วมวิจัย ได้สัมภาษณ์อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับผลงานเขียนของคุณหญิงใหญ่ ดำรงธรรมสาร “พุทธมามิกา เอก อุ แห่งยุค 2475”
 

 
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับมอบ “ตาราอวอร์ด” (Tara Award)
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับมอบ “ตาราอวอร์ด” (Tara Award) จากเสถียรธรรมสถาน เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดีงาม และทำงานเกื้อกูลเสียสละเพื่อสังคมประเทศชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เสถียรธรรมสถาน
 
 

 
เชิญชมรายการ "ระเบียงบุญ ตอน พระคุณแม่"
ขอเชิญชวนชมรายการ "ระเบียงบุญ ตอน พระคุณแม่" ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เช้าวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 4.45 น.
บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
 

 
ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ โรงละครแห่งชาติ
-

 
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญแสดงปาฐกถาเรื่อง "การจัดเตรียมต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับรัชกาลที่ ๕"  ในการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา “วิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานให้ได้มาตรฐานสากล” โครงการจัดประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๕๐ ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker

 อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker กล่าวนำหัวข้อ “Buddhism and World Peace” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “Asian Studies in a Globalized World”  จัดโดย International Institute of Peace Studies (IIPS), Nongchok and Institute of Asian Studies (IAS), Chulalongkorn University เวลา 9.00 น.  วันที่ 5 มีนาคม 2556  ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน” ชุด “๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” เรื่อง “การศาสนา”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดการสัมมนาวิชาการเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน” ชุด “๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” เรื่อง “การศาสนา” โดย ท่านอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ เพื่อถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ และในโอกาสที่องค์การ UNESCO ประกาศถวายพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ชมวีดิทัศน์บันทึกการปาฐกถาได้ที่ http://www.cca.chula.ac.th/lecture_series/prapanwassa/139-prapanwassa.html
 

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยาได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นประจำปี 2554
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาปรัชญา ประจำปี 2554 ของสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานวิจัยเรื่อง "จักกวาฬทีปนี: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า"
ภาพวันรับรางวัล
ในงานวันนักประดิษฐ์
       
ภาพงานแถลงข่าว
 

 
การให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์หลักจริยธรรมตามมุมมองของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา"
อ.แม่ชีวิมุตติยา ให้สัมภาษณ์แก่คณะผู้วิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์หลักจริยธรรมตามมุมมองของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา" ซึ่งมีพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ประเด็นหลักที่สัมภาษณ์ คือ "หลักจริยธรรมและการสร้างรูปแบบจริยธรรมเรื่องทรัพย์ในสังคมไทย"
 
อาจารย์และนักศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 30 รูป/คน เข้าเยี่ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติ และฟังการบรรยายเรื่อง “พระไตรปิฎกกับวรรณกรรมพระพุทธศาสนา” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 
รองอธิการบดี Vietnam Buddhist University เยี่ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
    วันที่ 14 สิงหาคม 2555 Most Venerable MA. Thich Dat Dao รองอธิการบดี Vietnam Buddhist University และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้มาเยี่ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติ เพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดในการจัดหอพระไตรปิฎก ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
    หลังจากรับฟังคำบรรยายประกอบการชมพระไตรปิฎกแล้ว รองอธิการบดี Vietnam Buddhist University ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่ามีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษากว้างไกลในการจัดตั้งหอพระไตรปิฎกนานาชาติไว้ในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้การศึกษาของสถาบันมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านความรู้ศาสตร์ต่างๆ และปัญญาที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติและคุณธรรม คณะผู้เยี่ยมชมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางการจัดตั้งหอพระไตรปิฎกที่ Vietnam Buddhist University ต่อไป
 
การเยี่ยมชมและดูงานการอนุรักษ์และการวิจัยพระไตรปิฎกร.๕ ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ

Professor Donald S. Lopez, Jr. - distinguished University Professor in Buddhist and Tibetan Studies, Asian Languages & Cultures Center, University of Michigan และคุณมณฑน์พัชร์ กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี  (Young Ambassadors of Virtue Foundation) กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติ และดูงานการอนุรักษ์พระไตรปิฎกฉบับจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกฉบับนี้ซึ่งหอพระไตรปิฎกนานาชาติกำลังดำเนินการ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554

 

 
ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แก่อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้เข้ารับประทานปริญญากิตติมศักดิ์จากสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 

 
อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา  (รศ.ดร.สุภาพรรณ  ณ บางช้าง)  ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญ ดังนี้
ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง “บุญกิริยาวัตถุ 10” จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ห้องพุทธชินรังสี อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ได้รับเชิญอภิปรายเรื่อง “ไตรภูมิกับโลกศาสตร์” ในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คติไตรภูมิ: อิทธิพลต่อวิถีสังคมไทย”  จัดโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ
 

ได้รับเชิญให้เสนอบทความเรื่อง “The Dissemination of King Chulalongkorn Edition of the Pali Tipitaka” ในการประชุมวิชาการ “Reception of Buddhism in Germany in the early 20th Century: Interaction between the East and the West” of the Seminar für Deutsche Philologie ณ มหาวิทยาลัย Göttingen ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการจัดร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย Göttingen กับกลุ่มวิจัยพุทธศาสนาในภาษาและวรรณกรรมโลก ของโครงการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัย Göttingen ได้อัญเชิญพระไตรปิฎกรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเก็บรักษาไว้อย่างดีครบชุดที่มหาวิทยาลัยประมาณ ๑๓๐ ปีมาแสดง พร้อมทั้งแสดงนิทรรศการหนังสือของไทยที่เกี่ยวข้องด้วย

ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพุทธศาสนาในภาษาและวรรณกรรมโลก เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 31. Deutscher Orientalistentag (German Congress of Oriental Studies) ที่มหาวิทยาลัย Philipps Universität เมือง Marburg ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ในการประชุมนี้ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยานำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว. เรื่อง “Cakkavaladipani: Its Outstanding Characteristics, Wisdom and Value”
ได้รับเชิญจาก K.J. Somaiya Centre for Buddhist Studies ร่วมการประชุมวิชาการ The 6th Bi - Annual International Conference on “Buddhist Meditation: Texts, Tradition and Practice” ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๓ ณ Somaiya Vidyavihar, Mumbai, India ในการประชุมนี้ อาจารย์แม่ชีวิมุตติยานำเสนอบทความเรื่อง “The Meditation Practice During the Dvaravati Period (6th– 9th Century A.D.)”
ได้รับเชิญจากภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต  เรื่อง  “Genetic  history  of  Southeast    Asian populations AJPA 2008” โดย  Lanka Ranaweera  วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับเชิญจากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   บรรยายพิเศษเนื่องในวันรพี  เรื่อง  “พุทธศาสนากับกฎหมาย”  วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๓  เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ฯ
ได้รับเชิญจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้วิจัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยเรื่อง   “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก / เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”  โดยมีการประชุมพิจารณาผลงานวิจัยครั้งที่ ๑  วันพุธที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ได้รับเชิญเป็น  “วิพุทธิยาจารย์”  ในโครงการบัณฑิตจิตอาสาของหลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตในหลักสูตรดังกล่าว  ระหว่างที่นิสิตศึกษาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓   ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ  ต.ผาสิงห์  อ.เมือง จ.น่าน

ขอเชิญร่วมรายการสุนทรีย์เสวนา "ศานติ - อหิงสา" (Peace and Nonviolence) ทุกวันอังคาร เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 
 

รายการวิทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
๑. “กำลังใจจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ” ในรายการ "ศาสน์สร้างสุข" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์์ เวลา ๘. ๐๐ – ๘. ๓๐ น.
๒. "สยามสติ" ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา ๑๐. ๐๐ – ๑๐. ๑๐ น.
 
 
 
 
 
 
 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์ พญาไท กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ / โทรสาร   ๐ - ๒๒๑๘ - ๔๙๑๖
E-mail : inter_tipitaka@chula.ac.th

page hit counter