รายการอักษรพาที ในหัวข้อ “ฝรั่งช่างศิลป์ ในยุคดิจิทัล”

รศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล เล่าเส้นทางการวิจัยกว่า 20 ปี กระชับๆ 22 นาที

ขอเชิญฟังได้ในรายการอักษรพาที ในหัวข้อ “ฝรั่งช่างศิลป์ ในยุคดิจิทัล”

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.05 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz (CU Radio)

ฟังย้อนหลังได้ที่  https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php

หรือชมย้อนหลังในรูปแบบ VDO 🎦 ได้ทาง facebook สาขาวิชาฯ

ภาพประกอบจาก www.arcofmemory.arts.chula.ac.th/