กิจกรรมของสาขาวิชาภาษาสเปน

Activities

ค่ายนิสิตภาษาสเปน ณ บ้านแม่พระสายประคำ จังหวัดอุดรธานี และทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2555

Activities

การบรรยายพิเศษเรื่อง “มัคคุเทศก์ภาษาสเปน” โดยมัคคุเทศก์อาชีพ สาริศา เมตรียกูล และณัฐพงษ์ สายพวงแก้ว วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2233339 ภาษาสเปนสำหรับการท่องเที่ยว 1 รวมทั้งนิสิตเอกสาขาวิชาภาษาสเปนทุกชั้นปี และนิสิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Activities

คณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปนร่วมพูดคุยความร่วมมือกับคณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลสเปน (Instituto Cervantes) ประจำกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

Activities

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ฯพณฯ ลาซาโร เอเรรา มาร์ติเนซ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555