คณาจารย์

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง

Assistant Professor SUKIJ POOPUANG, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์

Assistant Professor NUNGHATAI RANGPONSUMRIT, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล

Associate Professor PASUREE LUESAKUL, Ph.D.

Penpisa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ

Assistant Professor PENPISA SRIVORANART, Ph.D.

อาจารย์ ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล

Acharn NARUT CHAOSAKUN, Ph. D.

AjDavid

อาจารย์ดาบิด กูเตียร์เรซ เมเนนเดซ

Acharn DAVID GUTIÉRREZ MENÉNDEZ

อาจารย์ ดร.อังเดร์ซง โลปิส ดา ซิววา 

ANDERSON LOPES DA SILVA, Ph. D. 

อาจารย์ โฆเซฟา เอสเตฟาเนีย อวยเต เมดินา 

JOSEFA ESTEFANÍA HUETE MEDINA 

อดีตคณาจารย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี กฤษณมิษ

Assistent Professor RASSAMEE KRISANAMIS

Aj_Sathaporn

ศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์

Professor SATHAPORN TIPPAYASAK, Ph.D.

Aj_Wipada

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา เพ็ชรรักษ์

Assistant Professor WIPADA PETCHARAK

Aj_Chantra

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ประมูลทรัพย์

Assistant Professor CHANTRA PRAMOONSAB