งานนิทรรศการ “สู่โลกลาตินอเมริกา” และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 7 ประเทศ คือ เปรู เม็กซิโก คิวบา ชิลี อาร์เจนตินา ปานามาและบราซิล จัดงานนิทรรศการ “สู่โลกลาตินอเมริกา” และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ  ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นิสิตที่เรียนภาษาสเปนของคณะฯ กิจกรรมนอกเหนือจากนิทรรศการประกอบไปด้วย การบรรยายหัวข้อ “กวีนิพนธ์เปรูในศตวรรษที่ 20” และการจัดฉายหนังลาตินอเมริการวมสี่เรื่อง