เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ฯพณฯ ลาซาโร เอเรรา มาร์ติเนซ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555

1