คุณเบซี่ กินตานา สละเวลามาสอนเต้นระบำSalsaแก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาภาษาสเปน อันเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวัฒนธรรมลาตินอเมริกา

2 3 4 5 6