คณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปนร่วมพูดคุยความร่วมมือกับคณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลสเปน (Instituto Cervantes) ประจำกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

10 11