ค่ายนิสิตภาษาสเปน ณ บ้านแม่พระสายประคำ จังหวัดอุดรธานี และทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2555