อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
 
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ศาสตราจารย์สดใน พันธุมโกมล กลับ

รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล
อาจารย์ภาควิชาศิลปการละคร

ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 สาขาศิลปะการแสดง