อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
 
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร . อำภา โอตระกูล กลับ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร . อำภา โอตระกูล
อาจารย์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก

 
   
 

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลเยอรมัน
รับเหรียญครั้งที่ 1

 
   
 

 
   
 

 
   
 


รับเหรียญครั้งที่ 2

 
   
 

 
   
 
 
   
 

ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ม.ค.2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี เทเวศร์ กรุงเทพฯ