โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง อิโซ

โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง อิโซ

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง อิโซ (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. เฉลิมวุฒิ วิจิตร (สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์) ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00-21.00 น. ทาง Zoom Application และ Facebook Live เพจ Department

ตารางสอนของภาควิชาปรัชญาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางสอนของภาควิชาปรัชญาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/14OYJK-_SqoTpe2XGp5Mo_slH83ZSZgD6/view?usp=sharing

โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง” โดย อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร

โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง” โดย อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร

  ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง” โดย อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬา) ซึ่งผู้ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายคือ อาจารย์รชฏ สาตราวุธ (ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี) ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00-22.00 น. ทาง Zoom Application และ Facebook Live เพจ Department of