หน้าหลัก

ARTS CHULA x […]

อ่านเพิ่มเติม

หน้าหลัก

ARTS CHULA x CHIRATORN​

                 โอกาสสำคัญสำหรับท่านที่กำลังหาของขวัญให้คนที่ท่านรักในช่วงปีใหม่หรือในโอกาสพิเศษมาถึงแล้ว ในปีนี้คณะอักษรศาสตร์ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ที่ได้ออกแบบลายนกยูงกับต้นชงโค เพื่อสื่อถึง “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นการพิเศษ

                 คณะอักษรศาสตร์ได้นำลวดลายดังกล่าวมาพิมพ์บนกระบอกน้ำ ถ้วยกาแฟ ถุงผ้า และซองเครื่องเขียน เพื่อจัดทำเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 และเพื่อหารายได้สมทบทุนเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี เงินรายได้ดังกล่าวจะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนและใช้สนับสนุนกิจการต่างๆ ในการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์

                  ขอเชิญท่านที่สนใจและประสงค์จะร่วมสนับสนุนคณะอักษรศาสตร์เลือกซื้อได้ที่สำนักคณบดี ห้อง 119 อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณยุพินย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0897822655

                   โอกาสพิเศษเช่นนี้มีไม่บ่อยและของขวัญสุดพิเศษนี้สั่งทำมาในจำนวนจำกัด

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตจุฬาฯ

ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพสำหรับนิสิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและสังคม เวลาทำการ 8.00 - 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เหตุด่วนฉุกเฉินโทร. 02-218-0000

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ทำหน้าที่อะไรบ้าง

ให้คำปรึกษา

งานกิจการนิสิต มีหน้าที่โดยตรงในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นิสิตในเรื่องต่างๆ เช่น การขอทุนการศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ

ดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรม

งานกิจการนิสิต มีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

งานกิจการนิสิต มีหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) และดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ

บรรยากาศภายในคณะอักษรฯ

Back to Top