เอกไทยแล้วไปไหน…? : รวมคลิปสัมภาษณ์พี่เก่าเล่าเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

– อ.ชมัยภร บางคมบาง (ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์)
– ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา (อาจารย์และนักวิจารณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
– ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข (อดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะอักษรศาสตร์)
– พี่กระเต็น วราภรณ์ สมพงษ์ (ผู้สื่อข่าว/พิธีกรทางช่อง 3 HD)
– นักรบ มูลมานัส (ศิลปินคอลลาจ)
– ป่าน ฉัตรรวี เสนธนิสศักดิ์ (content creator และบรรณาธิการอิสระ)
– ครูทอมคำไทย จักรกฤต โยมพะยอม
– พลอย สโรชา กิตติสิริพันธุ์ (ผู้เขียนหนังสือจนกว่าเด็กปิดตาจะโต สนพ.ผีเสื้อ)

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

Facebook
Twitter

ผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง