อิเหนาวิวิธ: รวมบทความว่าด้วยเรื่องอิเหนาฉบับแปลกใหม่

ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
พิมพ์ครั้งแรก 2562
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ห้องโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
โทร. 02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Twitter