อ่าน-คิด-เขียน : รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม เล่ม 2 ฉบับ “สมบูรณ์ในความบกพร่อง” ผลงานสืบเนื่องจากรายวิชา “วรรณกรรมวิจารณ์” ปีการศึกษา 2559

โดยได้ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับและการจัดพิมพ์บางส่วนจากโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัตถกาญจน์ อารีศิลป บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรก 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook
Twitter