รวมข้อเขียน เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว (ผลงานลำดับที่ 5 ในชุด “วิชญมาลา” )

เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว
รวมข้อเขียนบันทึกนานาสภาวะ ณ ขณะเขียน ของนักเรียนเขียนเรื่อง จากรายวิชา “ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว”
หัตถกาญจน์ อารีศิลป บรรณาธิการ

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566  สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือชุด “วิชญมาลา” รวมผลงานสร้างสรรค์ ลำดับที่ 5

ผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ 
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่ครั้งแรก    
กรกฎาคม 2566  

เลขมาตราฐานสากลประจำหนังสือ
ISBN                978-616-407-861-1

รายละเอียดหนังสือ
เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว ประกอบด้วย “งานเขียนร้อยแก้ว” จำนวน 15 เรื่อง (และเรื่องรับเชิญอีก 1 เรื่อง) แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หมวด คือ 

I. นานาทัศนะ มองหลากมุม…นักเขียน & นักวิจารณ์ 
II. ความเรียงสะท้อนสภาวะ ณ ขณะก่อเรื่อง  (non-fiction)
III. เรื่องสั้นที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นเรื่อง (fiction)

ร่วมด้วย
– บทกวีเปิดเล่ม: “สู่วรรณกรรม”  l  อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง, ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
– ข้อเขียน: “ระหว่างนักเขียนกับนักวิจารณ์: การประสานไมตรีที่ยังไม่สําเร็จ” l ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
– เรื่องรับเชิญ: “วานยา จอห์นนี และออสซีแมนเดียส”  l  คุณธีสุวรรณ ปิติภากร, นัก(พยายาม)เขียน และนักแสดงละครเวที“เหล่านักเรียนเขียนเรื่อง ผู้ซึ่งเรียงร้อยตะกอนความคิดจากสนามวิชาศิลปะการเขียนร้อยแก้วแห่งนี้และสะท้อนไปถึงสนามชีวิตนั้น ต่างก็เป็นเหมือน ‘ทราย’ ทรายที่ถูกกัดเซาะโดยลมสภาวะอารมณ์ พัดพาโดยกระแสประสบการณ์ ขึ้นรูปทีละน้อยโดยมุมมองความคิดอ่าน จนในที่สุดก็กลายเป็น ‘แก้ว’ แก้วเปล่าที่เฝ้ารองรับสลับกับกลั่นกรองสรรพสิ่งที่รินลงมา แก้วกระจกที่เฝ้าซึมซับสลับกับสะท้อนแสงสีนานากลับออกไป”
— สุณิชา จุลอักษร, ผู้ตั้งชื่อหนังสือและออกแบบภาพประกอบ, ใน “กว่าจะเป็นชื่อเล่มเมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว เล่มนี้ เป็นดั่งบันทึกของนักเขียนต่างรุ่น ต่างตัวตน ต่างความสนใจ นี่คือบทบันทึกสภาวะภายในของนักเขียน ตั้งแต่ก่อนเริ่มเขียนจนกระทั่งหลังเขียนจบ จึงเสมือนว่าผู้อ่านอย่างเราได้นั่งฟังและเข้าใจว่านักเขียนแต่ละคนกวาดเศษทรายให้กลายมาเป็นแก้วได้อย่างไร…..สำหรับฉันแล้ว ความเรียง เรื่องสั้น และภาพประกอบตลอดทั้งเล่มนี้ล้วนมีความหมายสอดคล้องกัน และราวกับว่ามันได้ก่อร่างกลายเป็นคอนโดสูงทันสมัย”
— นิชานันท์ นันทศิริศรณ์, บรรณาธิการ สนพ. Anthill Archive, ใน “คำตาม: เมื่อเศษทรายกลายเป็นตึกสูง”ในฐานะบรรณาธิการ เราตั้งใจทำหนังสือเล่มนี้เพื่อทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักอ่านในวัยเดียวกับเหล่านักเรียนเขียนเรื่อง อ่อนเยาว์ หรือมีอายุ มากกว่า ไม่ว่าคุณจะมีความฝันอยากเป็นนักเขียน ได้เดินทางตามความฝัน หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิจารณ์ บรรณาธิการ คนทำงานหนังสือ หรือใครก็ตามในแวดวงศิลปะและวรรณกรรม เราเชื่อว่าทั้ง 15 ข้อเขียน และ1 เรื่องรับเชิญในหนังสือเล่มนี้จะทำงานกับคุณในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยปลุกปลอบและปลดปล่อยเหล่านักสร้างเรื่องให้เป็นอิสระ… เหนือสิ่งอื่นใด เราปรารถนาให้หนังสือเล่มนี้มีส่วนในการสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรสำหรับการอ่าน การเขียน และการวิจารณ์”
— หัตถกาญจน์ อารีศิลป, ใน “จากบรรณาธิการ”ขั้นตอนการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (อ่านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CU-eBook Store , TK Read และ Meb ได้ทาง Google Play 

(ระบบปฏิบัติการ Android)  หรือ App Store (ระบบปฏิบัติการ  IOS)  จากนั้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน

2. ค้นหาชื่อหนังสือ ณ ขณะอ่าน และโหลดหนังสือมาอ่านได้ฟรี

CU-eBook Store  อ่านได้ ที่นี่
Meb  อ่านได้ ที่นี่
TK Read อ่านได้ ที่นี่
หรือสามารถเข้าถึง flipbook ได้โดย คลิก ที่นี่การเผยแพร่หนังสือเล่มนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น โดยจะเผยแพร่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ให้อ่านได้ฟรีเป็นการถาวรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และเผยแพร่เป็นหนังสือแบบรูปเล่มโดยแจกจ่ายไปยังสถาบันการศึกษา ห้องสมุดสถานศึกษา  ห้องสมุดสาธารณะ องค์กรหรือหน่วยงานๆ  (ไม่มีการจัดจำหน่าย)

Facebook
Twitter