อาจารย์ ดร.อังเดร์ซง โลปิส ดา ซิววา

ANDERSON LOPES DA SILVA, Ph. D.

ประวัติการทำงาน 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2566ปัจจุบัน) 

ประวัติการศึกษา 

2012  Licenciado en Comunicación Social – Periodismo 
Facultad del Norte Nuevo de Paraná, Brasil 
2013  Estudios de Posgrado en Comunicación, Cultura y Arte 
Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil 
2015  Máster en Comunicación 
Universidad Federal de Paraná, Brasil 
2020  Doctorado en Ciencias de la Comunicación 
Universidad de São Paulo, Brasil 

 

วิชาที่สอน 

ภาพยนตร์สเปนและลาตินอเมริกา 

วัฒนธรรมมวลชนของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน 

วัฒนธรรมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน 

สื่อสารมวลชนภาษาสเปน 

 

ผลงานวิชาการ 

บทความ (ภาษาอังกฤษ/สเปน/โปรตุเกส) 

2023   

Silva, A. L. Latin American Prototypes of Prostitutes and Wives in the Miniseries “Amorteamo”: Reinforced Continuities and Rupture Attempts. Revista del CESLA – International Latin American Studies Review, n. 31, p. 217-246, POLONIA. 

 

2022   

Silva, A. L. Body and Transgression in Bakhtin and Bataille: a Debate of Excesses/Corpo e transgressão em Bakhtin e Bataille: um debate de excessos. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v. 17, n. 4, p. 9-34, BRASIL. 

 

Silva, A. L. Melodrama, Excess, and Media Narratives: A Systematization Based on the Intellectual Kinship Approach/Melodrama, excesso e narrativas midiáticas: uma sistematização baseada na abordagem de parentesco intelectual. MATRIZes, v. 16, n. 1, p. 181-207, BRASIL. 

 

Silva, A. L. Agustín Zarzosa e o melodrama audiovisual: entre “afetos capturados, sofrimentos elásticos e objetos vicários”. Razón y Palabra, v. 26, n. 113, p. 247-262, MÉXICO. 

 

2021   

Silva, A. L.  A sentimentalização dos zumbis na ficção seriada – ou “sobre amores pútridos e rigor mortis”. Revista Imagofagia, n. 23, p. 95-118, ARGENTINA. 

 

Silva, A. L. Mijaíl Bajtín y la telenovela brasileña: extraposición, autoría y géneros discursivos en análisis. Contratexto – Revista de la Facultad de Comunicación, n. 35, p. 255-279, PERÚ. 

 

Silva, A. L. Uma TV que se transborda: perspectivas teóricas e compósitas do excesso. Tropos – Comunicação, Sociedade e Cultura, v. 10, n. 1, p. 1-27, BRASIL. 

2020   

Silva, A. L. Theoretical interrelationships between television studies and excess in media discourse. World of Media – Journal of Russian Journalism and Media Studies, v. 4, p. 57-79, RUSIA. 

 

Silva, A. L. “Are you still watching?” Technicity, temporality, and excess in streaming consumption. Journal of Digital Media and Interaction, v. 3, n. 8, p. 1-18, PORTUGAL. 

 

Silva, A. L. “Amorteamo”, locus horribilis e a tropicalização do gótico na TV brasileira. Revista ECO- Pós, v. 23, n. 3, p. 360-396, BRASIL. 

 

Silva, A. L. Melodrama y exceso en el discurso ficcional televisivo: una visión diádica entre el exclusivismo y la fluidez. Balajú – Revista de Cultura y Comunicación, n. 13, p. 3-23, MÉXICO. 

 

Silva, A. L.  Queer as a Zombie: metaforizações da homofobia na ficção televisiva. RuMoRes, v. 14, n. 18, p. 149-177, BRASIL. 

 

Silva, A. L. Temporalidades excessivas: as práticas de binge-watching, speed-watching e binge-searching no consumo de streaming. Temática, v. 16, n. 12, p. 141-156, BRASIL. 

 

Mungioli, M. C. P.; Silva, A. L. Carnavalização e grotesco na minissérie ‘Amorteamo’: uma análise das produções de sentido. E-Compós, v. 23, p. 1-26, BRASIL.  

 

2019   

Silva, A. L. O cemitério como espaço de produção de sentido na minissérie fantástica ‘Amorteamo’ (2015). Brumal. Revista de investigación sobre lo Fantástico, v. 7, p. 157-177, ESPAÑA. 

 

Silva, A. L.; Ikeda, F. S. M.; Suzuki, H. E. N. Panorama das pesquisas do GI Ficção Televisiva e Narrativa Transmídia da ALAIC. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, v. 17, p. 328-344, BRASIL. 

 

2016   

Fernandes, G. M; Silva, A. L. Folkcomunicação e Estudos de Recepção: o olhar de Roberto Benjamin. Revista Internacional de Folkcomunicação, v. 14, p. 46-67, BRASIL. 

 

2015   

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R. Comunicando diferenças: os processos de hibridização a partir da leitura de la différance nos Estudos Culturais. E-Compós, v. 18, p. 1-18, BRASIL. 

 

Ribeiro, R. R.; Silva, A. L.; Belin, L. L. Jovens, televisão e novas telas: uma revisita ao consumo midiático. Contemporanea, v. 13, p. 48-66, BRASIL. 

 

2014   

Silva, A. L.; Messa, F. C. Tensões e distensões no campo educomunicativo da televisão: o conceito de ecossistema comunicativo na visão latinoamericana. Conexão: Comunicação e Cultura, v. 24, p. 77-96, BRASIL. 

 

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R. O cinema brasileiro e as identidades híbridas em Ruy Guerra: o olhar latino- africano de um cidadão da vida. Brasiliana – Journal of Brazilian Studies, v. 3, p. 441-471, REINO UNIDO. 

 

Pelinson, F.; Silva, A L.; Ribeiro, R. R. Usos dialetais, estereótipos e preconceito linguístico na telenovela ‘Flor do Caribe’. Vozes e Diálogo, v. 13, p. 33-47, BRASIL. 

 

Silva, A. L.; Martins, C.; Silva, R. D. A fotografia de Robert Frank na busca identitária do ‘American way of life’: a captura do diferente por um olhar estrangeiro. Revistas Iluminuras, v. 15, p. 368-387, BRASIL. 

 

Silva, A. L.; Czizewski, C. C. Capitu: a cultura híbrida e a liquidez pós-moderna em um olhar. PragMATIZES: Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura, v. 4, p. 197-211, BRASIL. 

 

Silva, A. L. Revisitando Ruy Guerra: um percurso metodológico pela análise fílmica de ‘Os Cafajestes’ (1962). Toma Uno, v. 3, p. 135-144, ARGENTINA. 

 

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R. O cinema novo brasileiro e a influência das vanguardas cinematográficas europeias. Mediaciones, v. 12, p. 64-74, COLOMBIA. 

 

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R. Imaginação melodramática, cultura e estética televisivas: uma leitura triádica do folhetim na TV. Culturas Midiáticas, v. 7, p. 16-29, BRASIL. 

 

2013   

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R. De ‘Lampião’ à ‘Bela Adormecida’: análise das hibridizações culturais na telenovela ‘Cordel Encantado’. Temática, v. 5, p. 1-15, BRASIL. 

 

Silva, A. L.; Silva, R. D. As inter-relações da identidade tripartidada no cinema de Wolfgang Becker: ‘Adeus, Lênin!’ (2003) em análise. Dito Efeito, v. V, p. 1-18, BRASIL. 

 

Silva, A. L. Literatura de cordel e hibridização cultural na teledramaturgia: o passado e o presente num diálogo entre as matrizes culturais e os formatos industriais em ‘Cordel Encantado’. Cadernos de Comunicação, v. 17, p. 133-151, BRASIL. 

 

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R. O merchandising social como estratégia comunicativa no discurso ficcional televisivo: enquadramentos e leituras. Interin, v. 16, p. 131-145, BRASIL. 

 

Silva, A. L.; Pelinson, F. A imaginação melodramática e a narrativa jornalística: a realidade como ficção. Cadernos da Escola de Comunicação, v. 1, p. 1-16, BRASIL. 

 

2012   

Silva, A. L.; Krauss, R. O jornal escolar como campo de estudo da Educomunicação: a experiência pedagógica do ‘Jornal Educativo’ e do ‘Notícias Escolares’. BOCC. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, v. 1, p. 1-10, PORTUGAL. 

 

Silva, A. L.; Klein, F. A presença da crítica social na imprensa negra brasileira: análise da seção Opinião de Raça na Revista ‘Raça Brasil’. Vozes dos Vales, v. 2, p. 1-21, BRASIL. 

 

 

 

หนังสือ/บทในหนังสือ 

 

2023   

Desidério, R.; Fornazari, M.; L. R. F.; Klanovicz; Lara, R. M.; Pesch, B. A.; Silva, A. L. (Eds.). Arte, Literatura e Gênero na Cultura Pop. Londrina: Syntagma, BRASIL. 

 

Silva, A. L. Mikhail Bakhtin e a telenovela brasileira: exotopia, autoria e gêneros discursivos em análise.  In: Mungioli, M. C. P. (Ed.). Cronotopo, gêneros e discursos em ficções seriadas na TV e no streaming. São Carlos: Pedro e João Editores, p. 145-176, BRASIL. 

 

Scalei, V.; Ikeda, F. S. M.; Silva, A. L. Consumo e recepção televisivos: continuidades, rupturas e inovações na pesquisa nacional. In: Jacks, N.; Sifuentes, L.; Libardi, G. (Eds.).  Meios & Audiências IV. Porto Alegre: Sulina, BRASIL. 

 

2020   

John, V. M.; Silva, L. A. P.; Silva, A. L.; Generozo, A.; Maoski, A. C.; Castro, B.; Kuviatovski, C.; Maranhos, E.; Costa, F.; Ferreira, G.; Moraes, M. S.; Ribeiro, R. R. Emergências preliminares e inovação substancial: atravessamentos pandêmicos e melodramáticos na narrativa de Amor de Mãe. In: Maria Immacolata Vassallo de Lopes & Lourdes Ana Pereira Silva (Eds.). Criação e inovação na ficção televisiva brasileira em tempos de pandemia de Covid-19. Alumínio, SP: CLEA Editorial, p. 80-99, BRASIL. 

 

2019   

Silva, A. L. Narrativas de curta serialidade e diegese televisiva: um breve exercício de análise a partir das peculiaridades da minissérie “Amorteamo”. In: Christian Pelegrini & Felipe Muanis. (Eds.). Perspectivas do audiovisual contemporâneo: urgências, conteúdos e espaços. Juiz de Fora: Editora UFJF, p. 125-136, BRASIL. 

 

2017   

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R.; John, V. M. Mulheres latinas e arquétipos melodramáticos: primeiras teorizações para uma crítica da ficção seriada. In: Carla Cândida Rizzotto (ed.). A gente vê por aqui? Práticas e reflexões sobre crítica de mídia. 1ed. Londrina-PR: Syntagma Editores, p. 76-99, BRASIL. 

 

Silva, A. L.; John, V. M. Visibilidade e representação de corpos abjetos no audiovisual: as mulheres trans na ficção seriada via streaming. In: Carla Cândida Rizzotto (ed.). Comunicação e Gênero: Um panorama da pesquisa empírica no cenário nacional, p. 73-91, BRASIL. 

 

Mungioli, M. C. P.; Jakubaszko, D.; Silva, A. L. Cândido, ou o otimista multimidiático: da literatura francesa ao cinema e televisão brasileiros. In: Sandra Reimão; Michel Riaudel. (eds.). Livros, literatura e história: passagens Brasil-França. 1ed.Florianópolis – SC: Escritório do Livro, p. 163-193, BRASIL. 

 

Ribeiro, R. R.; Silva, A. L.; Belin, L. L. Jovens, televisão e novas telas: uma revisita ao consumo midiático. In: Regiane R. Ribeiro. Jovens, Consumo Midiático e Convergência. Curitiba-PR: Editora UFPR, BRASIL. 

 

Silva, A. L. Características e abordagens do ‘zumbi sentimentalizado’ em 3 ficções televisivas: ‘Les Revenants’, ‘In the Flesh’ e ‘Amorteamo’. In: Glaucia Davino; Fernanda Bellicieri. (eds.). Histórias de roteiristas: roteiristas no ponto de virada. 1ed.São Paulo-SP: Corpo-Texto, p. 1-15, BRASIL. 

 

2016   

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R. Telenovela Brasileira e Estudos Culturais: uma leitura teórica pelo caminho das hibridizações culturais. In: Flavi Lisboa Ferreira Filho; Maria Manuel Baptista. (eds.). Estudos Culturais e Interfaces: objetos, metodologias e desenhos de investigação. 1ed. Aveira (PT) / Santa Maria (BRA): Programa Doutoral em Estudos Culturais (U. Aveiro) / Programa de Pós-Graduação em Comunicação (UFSM), p. 247-266, BRASIL/PORTUGAL. 

 

Silva, A. L.; Mungioli, M. C. P. A intertextualidade e a produção de sentido na minissérie ‘Amorteamo’. In: Denis Porto Renó; Marcos “Tuca” Américo; Antonio Francisco Magnoni; Fernando Irigaray. (eds.). Cinema, Arte e Narrativas Emergentes. 1ed. Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, p. 100-116, ARGENTINA. 

 

2014   

Silva, A. L.; Ribeiro, R. R.  Para entender a comunicação como processo social básico. In: José Marques de Melo; Guilherme Moreira Fernandes. (eds.). Pensamento Comunicacional Brasileiro: o legado das Ciências Humanas – vol. 1: História e Sociedade. 1ed. São Paulo: Paulus, v. 1, p. 269-290, BRASIL.