อาจารย์ โฆเซฟา เอสเตฟาเนีย อวยเต เมดินา

JOSEFA ESTEFANÍA HUETE MEDINA 

ประวัติการศึกษา 

2016  Licenciado en Filología Inglesa 
Universidad de Alicante, España 
2013  Máster en Español e Ingles como Segunda Lengua/Lengua Extranjera 
Universidad de Alicante, España 
2015  Máster de Profesorado en Educación Segundaria 
Universidad Internacional de Valencia, España 

 

วิชาที่สอน 

สนทนาภาษาสเปน 1-6 

เรียงความและสนทนาภาษาสเปน 1+2 

วัฒนธรรมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน 

ภาษาสเปนด้านธุรกิจ 

 

ผลงานวิชาการ 

บทความ  

2023   

“El español en Tailandia: su trayectoria y su estado actual 

“El español en el mundo 2023. Anuario del Instituto Cervantes” 

(pendiente de publicación) 

 

“Reinventando la clase de Composición yConversación a través de las emociones ylas redes sociales: una experiencia en uncontexto universitario de ELE en Tailandia”(Nivel Básico) 

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2023 con ISBN 978-84-09-48185-9. PETER LANG (Q-1 SPI). (pendiente de publicación) 

 

 

Español muy fácil: Manual ELE A1 para estudiantes tailandeses. 

ED. Chulanogkorn University (pendiente de publicación) 

 

 

2020   

“Autobiography and exile. Memoria de la Melancolía, by María Teresa León”. Ramkhamhaeng University Journal HumanitiesEdition vol. 39, nº 39 –Septiembre 2020 

 

“El aula E/LE como espacio transcultural: los migratorios de la música y la prensa escrita” . SINOELE – Revista de enseñanza de español a sinohablantes ISSN 2076-5533 – Agosto 2020 

 

 

2018   

“El desarrollo de la identidad docente de profesoras de idiomas: de su experiencia del voluntariado a la transformación pedagógica”. Revista de Letras e Artes. Universidad Federal deVisçosa Brasil. 

ISSN 2318- 7131- Junio 2018