อาจารย์นรุตม์ เจ้าสกุล

NARUT CHAOSAKUN

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559 Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad

Universidad Autónoma de Madrid, ประเทศสเปน

พ.ศ. 2563 Doctorado en Estudios Hispánicos: Lengua, Literatura, Historia y Pensamiento

Universidad Autónoma de Madrid, ประเทศสเปน

วิชาที่สอน

ปริทัศน์วรรณกรรมสเปน

การอ่านภาษาสเปนเชิงวิจารณ์

ภาษาสเปน 1-6

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร

ผลงานวิชาการ

Chaosakun, Narut. “La narrativa española del VIH/sida y la libertad para autodestruirse: los toxicómanos como otra identidad seropositiva”. La enigmática piel de los drogados. Estupefacientes en la literatura hispánica, eds. Ana M. Diáz Pérez, Luis Fuente Pérez y Niklas Schmich, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2019, pp. 175-189.