รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล

PASUREE LUESAKUL

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน)

ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิ

พ.ศ. 2544 อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาภาษาสเปน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547 Máster en Estudios Latinoamericanos
Universidad de Salamanca ประเทศสเปน
พ.ศ. 2555 Doctorado en Literatura Española e Hispanoamericana
Universidad de Salamanca ประเทศสเปน

ผลงานวิชาการ

บทความ (ภาษาอังกฤษ/สเปน)

2022    “Geocriticism and the exploration of Mexico City-Tenochtitlán in Carlos Fuentes’ Where the Air is Clear”, Gema Online, Vol. 22.1, pp. 175-188. http://journalarticle.ukm.my/18576/1/51109-178353-1-PB.pdf

2016   “Voces excéntricas de la Argentina del siglo XIX en Finisterre de María Rosa Lojo”, RILCE, Vol. 32.1, pp. 182-200.

“The Hmong in Argentina and their ‘convergence’ with the Rankülche”, Hmong Studies Journal, Vol.17, pp. 1-21, http://hmongstudies.org/LuesakulHSJ17.pdf

2014   “La reescritura femenina de las “crónicas” militares del siglo XIX en dos novelas históricas de María Rosa Lojo”, Alba de América, Vol. 34, no. 64-65, p. 217-233.

“El realismo mágico: un puente literario entre Colombia y Tailandia” / “Magical Realism: Literary Bridge Connecting Colombia and Thailand”, Colombia en el sistema internacional: su proyección en Asia/Colombia in the international system: its projection in Asia, Bogotá: Universidad Externado de Colombia,  pp. 275-305.

2013   “La pasión de los nómades y Finisterre: Derechos Humanos en la nueva novela histórica argentina”. Confluencia, Vol. 29, Fall 2013, p. 42-54.

2012   “Neruda’s Veinte poemas de amor y una canción desesperada and Lojo’s Finisterre in Thai: Cultural Bridges between Thailand and Latin America”, Javier Muñoz-Basols, Catarina Fouto, Laura Soler González and Tyler Fisher (Eds.): The Limits of Literary Translation: Expanding frontiers in Iberian Languages, Kassel, Edition Reichenberger, pp. 91-106.

“La Argentina decimonónica desde la periferia femenina en Finisterre de María Rosa Lojo”  en José Carlos Rovira y Víctor Manuel Sanchiz (Eds.): Literatura de la Independencia e Independencia de la Literatura en el mundo latinoamericano. Lleida: AEELH,  2012, pp.  401-413.

2010   “La mujer en la “periferia”: las fronteras borradas entre Argentina y Tailandia”, Alba de América, Vol. 29, no. 55 y 56, p. 549-556.

2009   “Lilit Pralor y La Celestina: un estudio comparado de la literatura amorosa de Tailandia y España”, Celestinesca, no. 33, pp. 101-114.

2008   “Los animales prodigiosos: último eslabón de la evolución del bestiario medieval”, Taller de Letras, no. 42, p. 143-158.

บทความ (ภาษาไทย)

2562   ภาพความทรงจำอาณาจักรอินคาและอาณาจักรอยุธยาในนวนิยายร่วมสมัย: กรณีศึกษา สายน้ำลึก (Los ríos profundos) และ เรือนมยุรา. วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 48. ฉบับที่ 1: 97-119. https://www.tci-thaijo.org/index.php/jletters/article/view/199605

2551   “ริมัก” ใน “อะปูริมัก”: อัตลักษณ์ทับซ้อนของโฆเซ มาเรีย อาร์เกดัสใน สายน้ำลึก”. วารสารอักษร-ศาสตร์. ปีที่ 37. ฉบับที่ 1: 171-198.

2549   “การเดินทางหลากทวีปกับพัฒนาการกวีนิพนธ์ของปาโบล เนรูดา”. วารสารอักษรศาสตร์. ปีที่ 36, ฉบับพิเศษ: 61-89.

2548   “คูลิโอ กอร์ตาซาร์เเละเเก้วเก้า: บทวิเคราะห์วรรณกรรมเเนวเเฟนตาซีจาก 2 วัฒนธรรม”. 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อาร์เจนตินา. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ. 62-109.

หนังสือ

2565   วรรณกรรมลาตินอเมริกา 5 ศตวรรษ: จินตนาการ พื้นที่ และชนชายขอบ. กรุงเทพฯ:  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แม่มดในสเปน: ผู้หญิง เวทมนตร์ และวาทกรรมสังคมชายเป็นใหญ่. กรุงเทพฯ:  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2561   สัจนิยมมหัศจรรย์ในลาตินอเมริกา: ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วรรณกรรม. กรุงเทพฯ:  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผู้แปล

2566 โปโปล วูค์: ตำนานศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายา. กรุงเทพฯ:  โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.โครงการโดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตกัวเตมาลาประจำประเทศไทย เพื่อฉลอง 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐกัวเตมาลา

2557 สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร์เร  (Finisterre) ของ มาเรีย โรซา โลโฆ, กรุงเทพฯ,  สำนักพิมพ์ผีเสื้อโครงการโดยการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการแปล “ซูร์” กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา)

2549 กวีนิพนธ์แห่งรักยี่สิบบทและบทเพลงความสิ้นหวังหนึ่งบท (Veinte poemas de amor y una canción desesperada) ของปาโบล เนรูดา, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ผีเสื้อโครงการโดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยในวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีปาโบล เนรูดา)

บรรณาธิการต้นฉบับแปล

2558 บทกวีนิพนธ์ของเซซาร์ บาเยโฆ (Antología poética de César Vallejo) เพื่อฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู, แปลโดย กิตติพล สรัคคานนท์, กรุงเทพฯ, สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยและศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/เสวนา (ภาษาอังกฤษ/สเปน)

2022 “Relaciones entre Tailandia y América Latina” (online), organizada por la Embajada del Reino de Tailandia en Lima y el Centro del Tailandés como Lengua Extranjera, 3 de junio, https://www.facebook.com/thaiembassylima/videos/543111124175496

“Tribuna del Hispanismo Tailandés”, organizada por el Instituto Cervantes y Casa Asia, Madrid, 24 de junio, https://www.youtube.com/watch?v=de_vc5BKx5Y

“Hispanistas en el Cervantes: Pasuree Luesakul” , organizada por el Instituto Cervantes y Casa Asia, Madrid, 24 de junio, https://www.youtube.com/watch?v=SN5theatAf4&t=2s.

2016  “La novelación de Cuzcoy Ayutthaya en Los ríos profundos de José María Arguedas y La casa de Mayura de Vinita Diteeyont”. The 2016 Annual Meeting of the American Comparative Literature Association (ACLA), organized by Harvard University, Boston, United States of America, 20 March.

“Antología poética de César Vallejo: el primer puente literario entre Tailandia y Perú”, en el IX Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas, organizada por la Universidad de Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia, 22-24 de enero.

2015      Presentación de “Antología poética de César Vallejo”, organizada por el Centro de Estudios Vallejianos, la Embajada del Reino de Tailandia en Lima y el Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú, 11 de junio.

2013   “Finisterre in Thai: Erased Frontier between the Two ‘Ends of the World’ ”. Special Lectures “Thai-Argentinean Cultural Relations”, organized by Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University, 25 January.

“The image of Thailand from Cuban perspective in Josefina Leyva’s Entre los rostros de Tailandia”. Comparative Study of Western Literature and Culture in China and Thailand, organized by Peking University, 7 April.

“La reescritura femenina de las ‘crónicas’ militares en dos novelas históricas de María Rosa Lojo”. The 55th Annual Midwest Modern Language Association Convention, Milwaukee, United States of America, 7-10 November.

2011   “Los ‘viajes’ de Rabindranath Tagore por Sudamérica”. “Tagore en España: 150 Aniversario del Nacimiento de Rabindranath Tagore”, organized by Indo-Latin American Cultural Initiative, in collaboration with Whistling Woods International, the Embassy of Spain in India and Embassy of India in Spain, Casa de la India, Casa Asia, Consejo Indio de Relaciones and University of Salamanca, 27 September.

2010   “La Argentina decimonónica desde la periferia femenina en Finisterre de María Rosa Lojo”. IX Congreso de la Asociación Española de Estudios de Literatura Latinoamericana (Literatura de la Independencia/Independencia de la literatura), Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 14-17 de septiembre.

“De un poemario amoroso a una novela histórica: las estrategias para la traducción al tailandés de los textos literarios latinoamericanos”. XIV Forum for Iberian Studies. The Limits of Literary Translation, organized by University of Oxford, Oxford, United Kingdom, 24 June.

2009  “La mujer en la “periferia”: las fronteras borradas entre Argentina y Tailandia”. XXXII Simposio Internacional de Literatura. Tradición y ruptura en la escritura contemporánea, organizado por El Instituto Literario y Cultural Hispánico, Jujuy, Argentina, 14 de agosto.

2008   “Desafío y dificultades en la traducción al tailandés de Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. Jornadas Andinas de Literatura Latinoameriผลงานแปล

เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/เสวนา (ภาษาไทย)

2566 “พืชโลกใหม่กับการปฏิวัติ foodscape เมดิเตอร์เรเนียน” ในรายการอักษรศาสตร์สู่สังคม จัดโดยฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์, https://fb.watch/iPdUmzBDkk/?mibextid=RUbZ1f

2565  “แม่มดในสเปน : ผู้หญิง เวทมนตร์ และวาทกรรมสังคมชายเป็นใหญ่” ในโครงการชุดการบรรยายเรื่อง “เร้นไม่ลับ : เรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติในนานาวัฒนธรรม” จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 31 ตุลาคม, https://www.facebook.com/arts.chulalongkorn/videos/3265742130305870

2564 “Gabriela Mistral” ในงาน “120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม” จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน,   https://www.facebook.com/arts.chulalongkorn/videos/600188744651226

“ถอดรหัสรสชาติไท(ย): พลวัตอาหารไท(ย) “กิน อยู่ ใช้” อย่างไรในวันพรุ่งนี้” ใน Chiang Mai Design Week จัดโดยศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) วันที่ 11 ธันวาคม, https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=655731395595469

รางวัล

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากผลงานแปลเรื่อง สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร์เร ของ มาเรีย โรซา โลโฆ