ประกาศรหัสประจำตัวผู้มีสิทธิสอบการแข่งขัน ภอท. ครั้งที่ 2

ขณะนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ได้ประกาศรหัสประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบไปยังอีเมลที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้แล้ว หากท่านยังไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อ ling.olympiad.thailand@gmail.com ภายในวันพุธที่ 26 มกราคม 16.00 น.