เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 20

มูลนิธิ สอวน. ขอเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกภาษาศาสตร์โอลิมปิกเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 20 จากเดิมวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รายละเอียดอื่นๆ ยังคงเดิม

ดู ประกาศ สอวน.