เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)


มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240)

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (คณะปรัชญาและศาสนา)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา มีการสอนในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาปรัชญา-ศาสนา)
    เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2535 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 40 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 21 คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
    แล้ว 2 คน 
2.หลักสูตรปริญญาเอกหรือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาปรัชญา-ศาสนา)
     เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2541 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 20 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 45 คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
    แล้ว 2 คน   
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 8 คน (โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 8 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 2 คน ปริญญาเอก 6 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 7 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
 

 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา