เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน: ภาควิชาศิลปศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการเปิดการสอนเป็นวิชาโทในระดับปริญญาตรี ให้กับวิชาเอกสาขาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  (อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีนักศึกษาลงเรียนครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือต้องให้ครบ 25 คน
  จึงจะให้เปิดสอนได้)

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ดังนี้
  1. โลกทัศน์ในการดำเนินชีวิต
   
- มีการเปิดวิชาปรัชญาและศาสนาเป็นวิชาเลือกเสรี 4 วิชา คือ วิชาปรัชญาจีน วิชาพระพุทธ-
  ศาสนากับปัญหาสังคม และวิชาสมาธิกับการพัฒนาชีวิต
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน (โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 3 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 3 คน
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา