เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

หน่วยงาน: ภาควิชาศิลปศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ดังนี้
  1. การใช้เหตุผล (ศป.214)
      คณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน
      ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2000 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 2000 คน
      ปีการศึกษา2546 จำนวน 2500 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
  2. จริยศาสตร์ (ศป.215)
      คณาจารย์ของภาควิชารับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาลงทะเบียน
      ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2500 คน ปีการศึกษา 2545 จำนวน 2500 คน
      ปีการศึกษา2546 จำนวน 3000 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 3 คน (โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 3 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา ปริญญาโท 3 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 1 คน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน
  

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา