เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>มหาวิทยาลัยเอกชน

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (คณะปรัชญาและศาสนา)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา มีการสอนในระดับระดับปริญญาเอก โดยมีหลักสูตร 1 หลักสูตร คือ
1.หลักสูตรปริญญาเอกหรือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     เปิดรับนิสิตนักศึกษาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.254
5 โดยจำนวนนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะรับในแต่ละปี
    คือ 20 คน ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร
30 คน และมีนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
    แล้ว 2 คน   ซึ่งใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอน
 
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 7 คน (โดยปัจจุบันมีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 7 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา 7ปริญญาเอก 7 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 5 คน เป็นศาสตราจารย์ 2 คน
แผนการ/โครงการ
ในอนาคต
มีโครงการที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2547
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา