เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)


สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ดังนี้
   1.ความจริงของชีวิต
สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทุกคณะ
      โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการ
      ศึกษา 2544 จำนวน 600 คน ปี ปีการศึกษา 2545จำนวน 600 คน ปีการศึกษา 2546
      จำนวน 600 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 2 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 2 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา  ปริญญาโท 2 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2552 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.rime.ac.th
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา