เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี)


สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
 

หน่วยงาน: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาบังคับ ดังนี้
   1.ความจริงของชีวิต
สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทุกคณะ
      ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ของคณะรับภาระงานสอนตลอด
      ภาคการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 30 คน ปี ปีการศึกษา 2546
      จำนวน 32 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 4 คน  (เป็นอาจารย์อัตราจ้าง 2 คน)
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา  ปริญญาโท 2 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ 2 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2556 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา