เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันราชภัฏ

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (มหาวิทยาลัยรัฐ/สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์)


สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
 

หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาเลือก ดังนี้
  1. จริยศาสตร์ สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา คณะ
       ครุศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษา
      ลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 33 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
  2. พุทธปรัชญา สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาสังคมศึกษา คณะ
       ครุศาสตร์ โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนตลอดภาคการศึกษา มีนักศึกษา
      ลงทะเบียนปีการศึกษา 2546 จำนวน 33 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย

- มีการให้บริการสาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาการศึกษาทั่วไป ดังนี้
   1.ความจริงของชีวิต
สอนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทุกคณะ
      โดยคณาจารย์ของหน่วยงานรับภาระงานสอนร่วมกับอาจารย์สาขาสังคมศึกษา มีนักศึกษา
      ลงทะเบียนปีการศึกษา 2544 จำนวน 800 คน ปี ปีการศึกษา 2545 จำนวน 700 คน
      ปีการศึกษา 2546 จำนวน 700 คน และภาษาที่ใช้ในการสอนคือภาษาไทย
จำนวนอาจารย์วิชาปรัชญา/ศาสนา 2 คน  (มีอาจารย์อยู่ปฏิบัติงาน 2 คน) เป็นอาจารย์อัตราจ้าง 1 คน
วุฒิของอาจารย์ปรัชญา/ศาสนา  ปริญญาโท 2 คน
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน
คณาจารย์ที่เกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2552 จำนวน 1 คน วุฒิปริญญาโท
เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.rime.ac.th
 


 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา