เครือข่ายปรัชญาและศาสนา
 
 


 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบคณาจารย์
ข้อมูลการเรียน
การสอนวิชาปรัชญาและศาสนา
เชื่อมโยง
ติดต่อเรา
 

หน้าแรก>>ข้อมูลการสอน>>สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 02/11/2548

 

::ข้อมูลการสอน:: (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/วิทยาเขตศาลายา)


สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
 

ลักษณะการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา - มีการบริการวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีชื่อรายวิชาดังนี้
1. ปรัชญาเบื้องต้น (01-230-001) สอนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกการตลาด
    คณะบริหารธุรกิจ โดยการสอนวิชาดังกล่าวไม่ต้องสอนร่วมกับอาจารย์ในสาขาอื่น และใช้
    ภาษาไทยในการสอน มีนักศึกษาลงทะเบียนปีการศึกษา 2545 จำนวน 20 คน
 
 
 

กลับไปยังหน้าแรก
กลับไปยังหน้าข้อมูลการเรียนการสอน เรียงตามสถาบันการศึกษา