หน้าหลัก

ขอเชิญติดตามช่อง พอดแคสต์ กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ Arts_chula research affair division

เพื่อต้อนรับปี 2567 รายการวิทยุอักษรพาที ปรับโฉมรายการใหม่เป็น “Talking Arts: อักษรศาสตร์ชวนคุย” จัดโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz (CU Radio) และในรูปแบบ Podcast บน Spotify และ Soundcloud

งานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  รวมถึงพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศและเป็นแหล่งอ้างอิงด้านมุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21