วิชญมาลา: รวมบทความภาษาและวรรณคดีไทย (ผลงานลำดับที่ 1 ในชุด “วิชญมาลา)

โดยได้ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับและการจัดพิมพ์จากโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ใกล้รุ่ง อามระดิษ บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรก 2557

ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook
Twitter