รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์”

นายอนุวัฒน์ วงษ์ราช นิสิตภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาเอก (สายวรรณคดีไทย) ได้รับรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” จัดโดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร จากผลงานชื่อเรื่อง “อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้อนุสาวรีย์…บอกที” ผลงานเรื่องดังกล่าวได้รับการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ทาง facebook fanpage “ดวงใจวิจารณ์” และได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือ เมล็ดพันธุ์ใหม่ดวงใจวิจารณ์ (2563) จัดพิมพ์โดย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม

อ่านบทวิจารณ์วรรณกรรมได้ ที่นี่

Facebook
Twitter