รวมกวีนิพนธ์ชุด แรกผลิ : รวมบทกวีจากต้นกล้าในป่าใหญ่

นิชานันท์ นันทศิริศรณ์ บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรก 2554ติดต่อยืมได้ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

Facebook
Twitter