ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอ เพื่อเก็บข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับหมู่บ้านจากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอ เพื่อเก็บข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับหมู่บ้านจากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

คณะผู้วิจัยโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1.3 การจัดตั้งศูนย์อ้างอิง และวิจัยฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมฯ พร้อมด้วย อ.ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ  ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการโครงการต่างๆใน จ.น่าน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านโดยท่านมอบหมายให้รองผู้ว่าฯ นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง เป็นตัวแทนเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน สนับสนุนการให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30- 14.30 น.

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง กับการจากไปของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง กับการจากไปของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ปูชนียบุคคล ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้จากไปอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอน้อมส่งอาจารย์ด้วยความอาลัยยิ่ง และขอให้อาจารย์ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

Welcome Geography lecturers and students from Chinese University of Hong Kong, 27 May – 3 June 2019

Welcome Geography lecturers and students from Chinese University of Hong Kong, 27 May – 3 June 2019

ภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภูมิศาสตร์จาก Chinese University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 และนำนักศึกษาปฏิบัติงานภาคสนามในกรุงเทพฯ และกาญจนบุรี

รับสมัคร ป.โท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร ป.โท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร ป.โท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 และ 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 สอบความถนัดทางภูมิศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์จุฬาฯ

ภาพบรรยากาศการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์จุฬาฯ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมค่ายที่ 1 ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 105 คน จากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561

ภาพบรรยากาศการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. 8-13 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. 8-13 ตุลาคม 2561

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ในฐานะศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. ได้แก่ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค ระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมโทรรีสอร์ต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภายใต้โครงการของ ผอ.พุทธชาต ทองกร ที่ช่วยสนับสนุนอาหารทุกมื้อสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน และที่พักสำหรับอาจารย์จากโรงเรียนในต่างจังหวัด รวมถึงในกรุงเทพฯ บริเวณชานเมือง   (คลิ๊ก Read more เพื่อดูรูปและดาวน์โหลดรูปทั้งหมด)

GIS Day 2018@Geography Chula: 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น

GIS Day 2018@Geography Chula:  3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2561 (GIS Day 2018) ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ….. (คลิ๊ก Read more เพื่อรายละเอียดและการลงทะเบียน และรูป)