ภาพบรรยากาศงาน GIS Day 2019

ภาพบรรยากาศงาน GIS Day 2019

บริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน GIS Day 2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS เนื่องในโอกาสวัน GIS Day สากล ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

มาเตรียมตัวสอบเข้าภูมิศาสตร์ อักษร จุฬาฯ กันค่ะ

เว็บเด็กดี เผยแพร่การเล่าเรื่องของ เมฆ นิสิตภูมิศาสตร์ ปี 1 อักษร จุฬาฯ แนะนำประสบการณ์ และการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ   (คลิ๊ก Read More เพื่ออ่านเว็บเด็กดี และกำหนดการ TCAS 63)

เชิญชวนอาจารย์และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน GIS Day 2019 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

เชิญชวนอาจารย์และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมงาน GIS Day 2019 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนอาจารย์และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงาน GIS Day 2019 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เวลา 13-16 น.

รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ รับเชิญเป็นวิทยากรงาน TUC Next Gen 2019

รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ รับเชิญเป็นวิทยากรงาน TUC Next Gen 2019

บริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จำกัด จัดงาน TUC Next Gen 2019 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านเทคโนโลยี GIS เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “GIS กับงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยมีคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประมาณ 150 คนเข้าร่วมงาน

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอ เพื่อเก็บข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับหมู่บ้านจากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ นำทีมนักวิจัยลงพื้นที่พบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายอำเภอ เพื่อเก็บข้อมูลศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับหมู่บ้านจากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

คณะผู้วิจัยโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1.3 การจัดตั้งศูนย์อ้างอิง และวิจัยฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมฯ พร้อมด้วย อ.ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ  ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการโครงการต่างๆใน จ.น่าน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านโดยท่านมอบหมายให้รองผู้ว่าฯ นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง เป็นตัวแทนเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน สนับสนุนการให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30- 14.30 น.

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง กับการจากไปของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร

ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง กับการจากไปของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ปูชนียบุคคล ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้จากไปอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอน้อมส่งอาจารย์ด้วยความอาลัยยิ่ง และขอให้อาจารย์ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

Welcome Geography lecturers and students from Chinese University of Hong Kong, 27 May – 3 June 2019

Welcome Geography lecturers and students from Chinese University of Hong Kong, 27 May – 3 June 2019

ภาควิชาภูมิศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภูมิศาสตร์จาก Chinese University of Hong Kong ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 และนำนักศึกษาปฏิบัติงานภาคสนามในกรุงเทพฯ และกาญจนบุรี