ประกาศ: ขยายเวลาและปรับวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการขยายเวลาและวิธีการรับสมัคร คลิ๊ก

ประกาศ: ปรับวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก East Yangon University, Myanmar 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก  East Yangon University, Myanmar 21 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10 น. คณาจารย์จาก East Yangon University, Myanmar เข้าเยี่ยมชมคณะอักษรศาสตร์ โดยขอเข้าหารือและแลกเปลี่ยนกับภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชาภาษาอังกฤษ