รับสมัคร ป.โท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร ป.โท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร ป.โท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 และ 8 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 สอบความถนัดทางภูมิศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์จุฬาฯ

ภาพบรรยากาศการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์จุฬาฯ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมค่ายที่ 1 ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 105 คน จากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561

ภาพบรรยากาศการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. 8-13 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. 8-13 ตุลาคม 2561

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ในฐานะศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. ได้แก่ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค ระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมโทรรีสอร์ต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภายใต้โครงการของ ผอ.พุทธชาต ทองกร ที่ช่วยสนับสนุนอาหารทุกมื้อสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน และที่พักสำหรับอาจารย์จากโรงเรียนในต่างจังหวัด รวมถึงในกรุงเทพฯ บริเวณชานเมือง   (คลิ๊ก Read more เพื่อดูรูปและดาวน์โหลดรูปทั้งหมด)

GIS Day 2018@Geography Chula: 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น

GIS Day 2018@Geography Chula:  3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2561 (GIS Day 2018) ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ….. (คลิ๊ก Read more เพื่อรายละเอียดและการลงทะเบียน และรูป)

งานเสวนาเรื่อง “ภารกิจตามหาหมูป่า ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย: ภาษา แผนที่ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์”

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าฟังงานเสวนา เรื่อง “ภารกิจตามหาหมูป่า ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย : ภาษา แผนที่ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 303-304 ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 2562 วันที่ 1 – 30 กันยายน 2561

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก จุฬาฯ รับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2562