เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 2562 วันที่ 1 – 30 กันยายน 2561

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก จุฬาฯ รับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู นิสิตปริญญาตรี เอกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครู นิสิตปริญญาตรี เอกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

นิสิตปริญญาตรี เอกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 จัดงานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 12-13 น. ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

โครงการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิก โดยศูนย์ภูมิศาสตร์ สอวน. จุฬาฯ 6-13 ตุลาคม 2561

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมครู ตามแนวทางหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2561*** การอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2561  

ภาคสนามวิชาภูมิศาสตร์กายภาพประยุกต์ ป.โท 1-2 กันยายน 2561

ภาคสนามวิชาภูมิศาสตร์กายภาพประยุกต์ ป.โท  1-2 กันยายน 2561

อ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี และวิทยากรรับเชิญ ผศ.น้อม งามนิสัย พานิสิตป.โท ของภาควิชา ออกภาคสนามเส้นทางสายตะวันออก วันที่ 1-2 กันยายน 2561

ภาพบรรยากาศ งานเสวนาวิชาการ “ถ้ำหลวง: มุมมองของนักภูมิศาสตร์” 15 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศ งานเสวนาวิชาการ “ถ้ำหลวง: มุมมองของนักภูมิศาสตร์” 15 สิงหาคม 2561

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน การเสวนาเรื่อง “ถ้ำหลวงกับมุมมองทางภูมิศาสตร์” ซึ่งภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร

Field Trip คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน Raffles Institution, Singapore

ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Field Trip ให้นักเรียนโรงเรียน Raffles Institution ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2561

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2561 ระดับปริญญาตรี (อ.บ.) และปริญญาโท (วท.ม.) ตรวจสอบแผนการเรียนได้ที่นี่

ภาควิชาภูมิศาสตร์ขอต้อนรับนิสิตใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้าสู่ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดอบรมเข้มภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค. 2560

การจัดอบรมเข้มภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค. 2560

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ในฐานะศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ศูนย์ กทม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมเข้มด้านภูมิศาสตร์ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2560