การจัดอบรมเข้มภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค. 2560

การจัดอบรมเข้มภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค. 2560

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ในฐานะศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ศูนย์ กทม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมเข้มด้านภูมิศาสตร์ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2560

“อักษราภิวัตน์” ในวาระ 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ หัวข้อ “จากภาควิชาภูมิศาสตร์สู่ภูมิศาสตร์โอลิมปิก” โดยรองศาสตราจารย์ผ่องศรี จั่นห้าว

“อักษราภิวัตน์” ในวาระ 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ หัวข้อ “จากภาควิชาภูมิศาสตร์สู่ภูมิศาสตร์โอลิมปิก” โดยรองศาสตราจารย์ผ่องศรี จั่นห้าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดปาฐกถาพิเศษชุด “อักษราภิวัฒน์” หัวข้อ “จากภาควิชาภูมิศาสตร์สู่ภูมิศาสตร์โอลิมปิก” โดยรองศาสตราจารย์ผ่องศรี จั่นห้าว ณ ห้อง 303-304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร

เยี่ยมชมภาควิชาภูมิศาสตร์ของนักศึกษาจาก Department of Geography, Universiti Malaysia Sabah เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560

เยี่ยมชมภาควิชาภูมิศาสตร์ของนักศึกษาจาก Department of Geography, Universiti Malaysia Sabah เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2560

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Geography Programme, Faculty of Humanities, Arts and Heritage, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการของวงการภูมิศาสตร์ในประเทศภูมิภาคอาเซียน

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้า 3 รางวัล ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้า 3 รางวัล ในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียดเพิ่มเติม