ภาพบรรยากาศการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. 8-13 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. 8-13 ตุลาคม 2561

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ในฐานะศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิกตามแนวทางของ สอวน. ได้แก่ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค ระหว่างวันที่ 8-13 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมโทรรีสอร์ต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภายใต้โครงการของ ผอ.พุทธชาต ทองกร ที่ช่วยสนับสนุนอาหารทุกมื้อสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน และที่พักสำหรับอาจารย์จากโรงเรียนในต่างจังหวัด รวมถึงในกรุงเทพฯ บริเวณชานเมือง   (คลิ๊ก Read more เพื่อดูรูปและดาวน์โหลดรูปทั้งหมด)

GIS Day 2018@Geography Chula: 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น

GIS Day 2018@Geography Chula:  3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2561 (GIS Day 2018) ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ….. (คลิ๊ก Read more เพื่อรายละเอียดและการลงทะเบียน และรูป)

งานเสวนาเรื่อง “ภารกิจตามหาหมูป่า ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย: ภาษา แผนที่ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์”

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าฟังงานเสวนา เรื่อง “ภารกิจตามหาหมูป่า ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย : ภาษา แผนที่ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 303-304 ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561

รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 2562 วันที่ 1 – 30 กันยายน 2561

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก จุฬาฯ รับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครู นิสิตปริญญาตรี เอกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครู นิสิตปริญญาตรี เอกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

นิสิตปริญญาตรี เอกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 จัดงานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 12-13 น. ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

โครงการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิก โดยศูนย์ภูมิศาสตร์ สอวน. จุฬาฯ 6-13 ตุลาคม 2561

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคุณครูเข้าร่วมโครงการอบรมครู ตามแนวทางหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2561*** การอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2561  

ภาคสนามวิชาภูมิศาสตร์กายภาพประยุกต์ ป.โท 1-2 กันยายน 2561

ภาคสนามวิชาภูมิศาสตร์กายภาพประยุกต์ ป.โท  1-2 กันยายน 2561

อ.ดร.เอกกมล วรรณเมธี และวิทยากรรับเชิญ ผศ.น้อม งามนิสัย พานิสิตป.โท ของภาควิชา ออกภาคสนามเส้นทางสายตะวันออก วันที่ 1-2 กันยายน 2561

ภาพบรรยากาศ งานเสวนาวิชาการ “ถ้ำหลวง: มุมมองของนักภูมิศาสตร์” 15 สิงหาคม 2561

ภาพบรรยากาศ งานเสวนาวิชาการ “ถ้ำหลวง: มุมมองของนักภูมิศาสตร์” 15 สิงหาคม 2561

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน การเสวนาเรื่อง “ถ้ำหลวงกับมุมมองทางภูมิศาสตร์” ซึ่งภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร

Field Trip คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน Raffles Institution, Singapore

ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Field Trip ให้นักเรียนโรงเรียน Raffles Institution ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2561