เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (นอกเวลาราชการ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ -9 พฤษภาคม 2567 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/…/registerDet…/5874P6

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ นำทีมนักวิจัยจุฬาฯ โครงการ “การพัฒนาคลังคัมภีร์ใบลานดิจิทัล” ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการกับอีกห้าฝ่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ นำทีมนักวิจัยจุฬาฯ โครงการ “การพัฒนาคลังคัมภีร์ใบลานดิจิทัล” ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการกับอีกห้าฝ่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภูมิศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TSG) ครั้งที่ 15 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ณ.มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภูมิศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TSG) ครั้งที่ 15 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565  ณ.มหาวิทยาลัยพะเยา
slot gacor online slot gacor slot thailand slot demo slot gacor online medancorners.com slot eropa majalah online slot thailand slot kamboja slot mahjong slot thailand