Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก เกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์  ภาพแห่งความหลัง

ภาพแห่งความหลัง

ต้อนรับนิสิตใหม่เมื่อวันวาน นิสิตใหม่เดินแถวเข้าในห้องโถงกลาง
เพื่อถวายบังคมพระบรมรูป
นิสิตใหม่ในสมัยก่อน
คล้องมาลัยใบจามจุรี
     
เค้กต้อนรับนิสิตใหม่ หน้าเค้กเขียนว่า "ต้อนรับนิสสิตใหม่" ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล และศ.ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ถ่ายรูปร่วมกับนิสิตตั้งแต่ครั้งยังไม่มีเครื่องแบบ เครื่องแบบนิสิตหญิงเริ่มใช้
เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑
     


บรรยากาศในชั้นเรียนสมัยก่อน บรรยากาศในชั้นเรียนสมัยก่อน บรรยากาศในห้องสมุดสมัยก่อน
     


นิสิตหญิงแต่งเครื่องแบบยุวนารี
ไปทัศนศึกษาระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ ๒
ทัศนศึกษาต่างจังหวัดสมัยก่อน การศึกษาภาคปฏิบัติของ
นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์
     


นักกีฬาอักษรศาสตร์หญิงกับคู่แข่งขัน นักกีฬาอักษรศาสตร์ชาย อักษรศาสตรบัณฑิตรุ่น ๑๔
เป็นบัณฑิตรุ่นแรกที่รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓

ภาพแห่งความหลัง ๒