การขอรับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2567

การขอรับใบเสร็จรับเงิน

สำหรับผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยและมีชื่อในประกาศรายชื่อของมูลนิธิ สอวน.
สามารถแจ้งความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินได้ทาง Google Forms
*สิ้นสุดการให้กรอกเพื่อรับทางไปรษณีย์ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567*

โดยใบเสร็จรับเงินจะออกในนามของผู้สมัครตามรายชื่อประกาศสอบ
(ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ออกใบเสร็จในนามต้นสังกัดมาล่วงหน้าแล้วก่อนช่วงปิดรับสมัคร)

ผู้สมัครสามารถขอรับใบเสร็จได้หลายช่องทาง ดังนี้

หากท่านต้องการให้จัดส่งเอกสารแบบหมู่คณะ (เอกสารหลายฉบับในที่อยู่เดียว) กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กรุณากรอกส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในแบบฟอร์ม

สำหรับผู้เลือกสอบสนามสอบเกษตรศาสตร์

ณ วันสอบ อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดงานวิ่ง ชวนคนน่ารักมาวิ่งเพื่อพิทักษ์ทะเล “Save Our Sea” จึงขอให้ผู้เลือกสอบสนามเกษตรศาสตร์เผื่อเวลาเดินทางในการเข้าสอบด้วย
หากนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถดูรายละเอียดเส้นทางการวิ่งได้ทาง Run for the Ocean by KUFA #3 – race.thai.run

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล 
ling.olympiad.thailand@gmail.com
Facebook Dept. of Linguistics, Chulalongkorn University
ติดต่อ 02-218-1873 (ผู้ประสานงาน โดนัท)