Read Out Lao’d เล่าเรื่องลาว


สาขาวิชาภาษาลาว ภาควิชาภาษาไทยขอเชิญชมผลงานของนิสิตรายวิชา “ภาษาลาว 2” ปีการศึกษา 2563

ในโครงการ “เล่าเรื่องลาว: รู้จักสังคมวัฒนธรรมลาวผ่านภาษา”

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ


เชิญชมวีดิทัศน์แนะนำผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต

สืบสาวลาวเรื่อง : เรื่องติดดาวในมรดกวัฒนธรรมลาวปฏิวัติ โดย แก้วสกุล สุพรรณชนะบุรี
แนะนำ 6 นักเรียนซีไรต์ลาว โดย ชนนิกานต์ แซ่ลิ้ม
เรื่องชวนหัว นัวความรู้ : นิทานชวนหัว 9 เรื่องที่จะได้ทำให้ทุกคนได้รับความสนุกสนาน
และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวได้พร้อมๆ กัน
โดย พิชชาอร นันทะชมภู
เรียนคำศัพท์จากซีรีส์ลาว โดย เกษมณี ศรีจันทร์ดี
รู้เขา รู้ลาว: รายการ Podcast แนะนำภาษาและวัฒนธรรมลาวร่วมสมัย โดย ณัฐชา เกิดพงษ์ และอินทรายุทธ
มโนหรทัต
ตอนที่ 1 “พาไปรู้จัก ‘ลาว’ 1 ใน 5 ประเทศทั่วโลกที่ปกครองด้วยคอมมิวนิสต์ จริงดิ?”

ตอนที่ 2 “หลวงพระบาง ทำไมจึงกลายเป็นเมืองในฝันของนักเดินทาง”

ตอนที่ 3 “ลาวไม่มีโรงหนัง? แล้วคนลาวดูอะไรกัน?”

ตอนที่ 4 “คุ้น ๆ ไหม กับรายการ The Wow Laos?”

ตอนที่ 5 “ฟังไทยออก ก็ฟังลาวออก?”

ตอนที่ 6 “ตัวแทนน้ำดี ทำไมเพิ่งมีมิสยูนิเวิร์สลาว”
ทริปทิพย์ : วีดิทัศน์นำเที่ยวประเทศลาวผ่านโปรแกรม Google Map โดย ซอแก้ว ลิมปิชาติ
ติดตามความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมลาวได้ทางเพจเฟซบุ๊ก “Read Out Lao’d เล่าเรื่องลาว”


Facebook
Twitter