ปาฐกถา: ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้เป็นครูภาษาไทย

ปาฐกถาเรื่อง “ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้เป็นครูภาษาไทย”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา (ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม สาขาวิชาภาษาไทย)

คลิกเพื่อรับชมคลิปการบรรยาย

ปาฐกถานี้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายทางวิชาการรำลึก 101 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธาเนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ชุด “บนเส้นทางอันไม่รู้จบ ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา”

จัดโดย…ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา

Facebook
Twitter