ผลงานภาพคอลลาจพร้อมคำอธิบายแนวคิดสร้างสรรค์ โดย เจษฎา ฉันท์เจริญวนิช

“ เราต้องการนำเสนอภาพความเป็นกะเหรี่ยงสู่สาธารณะ ให้ผู้คนได้เห็นคุณค่าที่งดงามของพวกเขาผ่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และเพื่อป่าวประกาศออกไปว่า ‘พวกเขาก็มีศักดิ์ศรี และเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเรา’ ดังข้อความในกิจกรรมที่ถามว่า ‘กะเหรี่ยงคือใคร และเหตุใดฉันจึงรักกะเหรี่ยง’ เราจึงพิมพ์ข้อความตอบไปว่า ‘กะเหรี่ยงคือมนุษย์ และฉันก็เป็นมนุษย์ แล้วเหตุใดฉันจะไม่รักมนุษย์ด้วยกันเล่า’ ” 

เจษฎา ฉันท์เจริญวนิช นิสิตปริญญาตรีภาควิชาภาษาไทย
โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย–  
ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพคอลลาจซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงนิตยสารสารคดี ฉบับที่ 436 กรกฎาคม 2564
ผลงานจากกิจกรรมออนไลน์  I am Karen จัดโดยเพจนิตยสารสารคดี

ขอบคุณที่มาจากนิตยสารสารคดี ฉบับที่ 436 กรกฎาคม 2564 (หน้า 252)
Q: กะเหรี่ยงคือใคร? แล้วเหตุใดฉันจึงรักกะเหรี่ยง?
A:  “กะเหรี่ยงคือมนุษย์ และฉันก็เป็นมนุษย์ แล้วเหตุใดฉันจะไม่รักมนุษย์ด้วยกันเล่า”

เจษฎา ฉันท์เจริญวนิช สร้างสรรค์ผลงานภาพคอลลาจ (Collage) อย่างต่อเนื่องผู้สนใจสามารถติดตามได้ทางเพจ 
Once In A Blue Moon

นอกจากนี้  เจษฎาเพิ่งได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ประเภทภาพคอลลาจ พร้อมคำอธิบายผลงาน  เนื่องในสัปดาห์วันไหว้ครูคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  ซึ่งคณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ (ก.อศ.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะเป็นครั้งแรกในหัวข้อ “ครูเป็นอะไรให้ลูกศิษย์ได้บ้าง”  ผู้สนใจสามารถเข้าถึงผลงานและอ่านคำอธิบายผลงานได้ที่ Medium

Facebook
Twitter