เว็บไซต์ FoodAround แพลตฟอร์มที่ช่วยจัดเมนูอาหารแบบ subscription โดยเลือกสรรจากเมนูที่คุณชื่นชอบจากร้านอาหารขนาดเล็กใกล้บ้านคุณ โดย ซอแก้ว ลิมปิชาติ และทีม

“ เป็นประสบการณ์ใหม่ในการทำคอนเทนต์ค่ะ จากที่เคยทำงานเขียนเป็นหน้า พอมาทำในรูปแบบเว็บไซต์ มีการจัดวาง ดีไซน์ ฯลฯ คอนเทนต์ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือเฉย ๆ แต่เป็นทั้งไอเดียของงาน เป็นวลีติดหูคนอ่าน หรือเป็นภาพจำของแบรนด์หนึ่ง ๆ ได้เลย ทำให้เห็นว่าคอนเทนต์มันไปได้หลายแขนงมาก ๆ เปิดโลกการทำงานค่ะ  

ซอแก้ว ลิมปิชาติ นิสิตปริญญาตรีภาควิชาภาษาไทย
โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย

ได้รับรางวัล Best Idea Award  (ประเภททีม) และ Best Web Content Award 
จากการแข่งขันทำเว็บไซต์ FoodAround ในโครงการ Young Webmaster Camp 18

ขอบคุณที่มาภาพจาก Young Webmaster Camp

ตัวอย่างเว็บไซต์ FoodAround  
“แพลตฟอร์มที่ช่วยจัดเมนูอาหารแบบ Subscription โดยเลือกสรรจากเมนูที่คุณชื่นชอบ จากร้านอาหารขนาดเล็กใกล้บ้านคุณ”

Facebook
Twitter