ผลงานการเขียน ของ ภัทราพร ชัยบุตร นิสิตฝึกงานในตำแหน่ง content creator ของ National Geographic Thailand

ยิ่งสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น ทำให้ยิ่งได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้านการเขียนในเรื่องนั้น ๆ ของเรามากยิ่งขึ้น กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นไม่ได้มีแค่การสรรค์สร้างงานออกมาตามความคิดเราเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องเขียนงานให้เหมาะกับสไตล์และภาพลักษณ์ขององค์กร ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทิ้งความเป็นตัวของเราเองในงานเขียนด้วยเช่นกัน 

ภัทราพร ชัยบุตร นิสิตปริญญาตรีภาควิชาภาษาไทย
เข้ารับการฝึกงานในตำแหน่ง content creator ของ National Geographic Thailand 
ในโครงการสหกิจศึกษากองบรรณาธิการเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
ในช่วงมิถุนายน-สิงหาคม 2564อ่านผลงานการเขียนของภัทราพร ชัยบุตร ได้ที่นี่

อาชีพในฝันที่ถูกกลืนหาย-ท่ามกลางระบบการศึกษาและสังคมไทย

Barefoot College โรงเรียนทางเลือกในอินเดียที่ขับเคลื่อนชุมชนและสร้างคนด้วย ‘ความรู้’

แนวคิดวัดสมัยใหม่ของ ‘วัดจากแดง’ ศูนย์กลางศาสนาและศูนย์จัดการขยะครบวงจร

ลดผลกระทบจากความสุขชั่วมื้อ ด้วย 6 วิธีซื้ออาหารทะเลที่ดีตัวเราและโลก

ช่างภาพสัตว์ป่า ใช้พลังของรูปถ่ายช่วยชีวิตสัตว์ป่าสายพันธุ์ถูกคุกคามทั่วโลกได้อย่างไร

Bee Home โปรเจ็กต์สร้างบ้านผึ้งของ IKEA ที่ชวนทุกคนแก้ปัญหาวิกฤตผึ้งใกล้สูญพันธุ์

Facebook
Twitter