บทวิจารณ์เรื่อง คนธรรพ์: รวมเรื่องสั้นที่ก้าว (ไม่) พ้นความคิดแบบคู่ตรงข้าม โดยกรกฎา บุญวิชัย

“เราสามารถ ‘มอง’ หรือ ‘ศึกษา’ ตัวบทเรื่องหนึ่ง ๆ ได้หลากมิติ ด้วยมุมมองที่ไม่จำกัด การเขียนบทวิจารณ์ชิ้นนี้ได้ทดลองใช้แว่นของ
‘คติชนวิทยา’ มามอง และ ‘พบ’ แง่มุมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง”

กรกฎา บุญวิชัย นิสิตระดับปริญญาเอก (สายคติชนวิทยา) —

ผู้เขียนบทวิจารณ์เรื่อง คนธรรพ์: รวมเรื่องสั้นที่ก้าว (ไม่) พ้นความคิดแบบคู่ตรงข้าม
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2565
ระดับประชาชนทั่วไปเผยแพร่ครั้งแรกที่ ดวงใจวิจารณ์
(อ่านต่อที่นี่)

Facebook
Twitter