บทวิจารณ์เรื่อง ปันหยี สะมิหรัง – วายัง กุลิต – ชีวิตในสงครามใต้ฉากผ้า โดยอัศวุธ อุปติ

การได้พบความคิดที่ผู้เขียนซ่อนไว้สักเศษเสี้ยวจากทั้งหมด เสมือนผมได้สัมผัสผู้เขียนเสียยิ่งกว่าการได้พบตัวจริง เป็นอิฏฐารมณ์ของผู้อ่านยิ่งกว่าขันน้ำพานรองยกย่อง และทำให้ผมอยากอ่านหนังสือเพิ่มอีกสักเล่มเพื่อรู้จักใครอีกสักคนที่จะนำผมไปพบกับอะไรอีกสักอย่าง” 

—  อัศวุธ อุปติ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย

ผู้เขียนบทวิจารณ์เรื่อง ปันหยี สะมิหรัง – วายัง กุลิต – ชีวิตในสงครามใต้ฉากผ้า  
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ปี 2565 
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เผยแพร่ครั้งแรกที่ ดวงใจวิจารณ์
(อ่านต่อที่นี่)

Facebook
Twitter