Skip to content

ข้อแนะนำสำหรับผู้ดำเนินรายการ

บทบาททั่วไปของผู้ดำเนินรายการ (Alternative Host)

 1. แนะนำรายการ หัวข้อ วิทยากร ก่อนเริ่มการสนทนา
 2. รับและประมวลคำถามจาก Zoom Host (ทีมผู้จัดการประชุม) ในระหว่างที่รายการกำลังดำเนินอยู่
 3. อ่านคำถามให้วิทยากรฟังทันที เมื่อถึงช่วงถาม-ตอบท้ายรายการ และควบคุมเวลาไม่เกิน 6 นาที
 4. โปรดรักษาเวลาในการดำเนินรายการอย่างเคร่งครัด มิให้กระทบกับเวลาของรายการช่วงถัดไป (สำคัญมากๆ) 

ข้อแนะนำในการใช้ Zoom สำหรับผู้ดำเนินรายการ

 1. กรุณาติดตั้งโปรแกรม Zoom ไว้ล่วงหน้า 
 2. กำหนดเวลาของแต่ละรายการ มีดังนี้
 • ผู้ดำเนินรายการแนะนำหัวข้อและวิทยากรประจำรายการ 1 นาที
 • ควบคุมเวลาในการสนทนาของวิทยากร ประมาณ 50 นาที
 • ช่วงถาม-ตอบท้ายรายการ ประมาณ  6 นาที
 • ผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปและปิดรายการ 3 นาที

ก่อนเริ่มรายการ 

 1. ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์การนำเสนอของวิทยากร (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ Host จะคอยให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีนี้
 2. เตรียมข้อมูลแนะนำประวัติวิทยากรอย่างสั้นๆ ไว้ให้พร้อม และใช้เวลาแนะนำวิทยากรแต่ละท่านให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของรายการ

การ Join รายการผ่าน Zoom

 1. Host จะจัดส่งอีเมลเชิญผู้ดำเนินรายการทุกท่าน ผ่านระบบ Zoom ล่วงหน้าก่อนเริ่มรายการ เนื้อความในอีเมลจะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับรายการ เวลา  link และรหัสผ่านของการประชุมออนไลน์
 2. สามารถคลิก link ที่ได้แจ้งไว้ผ่านอีเมลเชิญ เพื่อ Join การประชุมได้โดยตรง
 3. เมื่อทำการ Join เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาใช้ชื่อ นามสกุลจริง (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) สำหรับป้ายชื่อ Alternative Host 

ข้อแนะนำขณะดำเนินรายการ

 1. กรุณา Join การประชุมอย่างน้อย 10 นาทีล่วงหน้า ก่อนเริ่มรายการ และทดสอบไมโครโฟนทุกครั้ง เมื่อได้ Join เรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยให้สามารถเริ่มรายการได้ตรงเวลา
 2. ก่อนเริ่มรายการ ขอแนะนำให้คุณเปิดกล้องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร ผู้ร่วมการประชุม และผู้ดำเนินรายการ แต่หากมีการ Share Screen คุณอาจปิดกล้องตัวเองได้ตามความเหมาะสม และเปิดอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการ Share Screen
 3. คุณสามารถบริหารจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมได้ ด้วยการกดปุ่ม “View all participants”

สคริปต์แนะนำสำหรับผู้ดำเนินรายการ

สคริปต์ต่อไปนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำเท่านั้น ท่านสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตามที่เห็นสมควร

 1. ฉายสไลด์เปิดรายการ (Cover Slide) 

“สวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากรทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ …(กิจกรรม) …ในหัวข้อเรื่อง … 

ก่อนอื่น ขออนุญาตแนะนำตัวเอง ผม/ดิฉัน … (ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง)  ประจำ… (ที่ทำงาน) … ซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประจำ Session นี้ ผม/ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับวิทยากรทั้ง …(จำนวน) …  ท่าน คือ … (ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ที่ทำงาน ของวิทยากรแต่ละท่าน) … ที่จะมาร่วมสนทนาพูดคุยกันในหัวข้อ … 

หากผู้เข้าร่วมการประชุมท่านใดสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการในวันนี้ รวมทั้งเข้าถึงไฟล์การนำเสนอต่างๆ (ถ้ามี) สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บเพจ TISE 2021 (http://www.arts.chula.ac.th/libsci/tise2021/

ในช่วงท้ายรายการ วิทยากรทุกท่านจะได้ตอบคำถามต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมพิมพ์ผ่าน Chat หากผู้ฟังท่านใดอยากถามคำถามสดๆ ในช่วงถาม-ตอบ กรุณากดปุ่มไอคอน  “Raise hand” แล้วผม/ดิฉันจะกด Unmute ให้ถามกันนะครับ/คะ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญรับฟังวิทยากรทั้ง … (จำนวน) … ท่านได้เลยครับ/ค่ะ “

 1. ช่วงถาม-ตอบ หลังสิ้นสุดการสนทนา

“ขอบพระคุณวิทยากรทั้ง … (จำนวน)… ท่านมากครับ/ค่ะ หวังว่าผู้เข้าร่วมการประชุมคงจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ไม่มากก็น้อย

จากนี้ไป เราจะเข้าสู่ช่วงถาม-ตอบกันนะครับ/คะ หากผู้เข้าร่วมการประชุมคนใดต้องการถามคำถามกับวิทยากร ขอความกรุณากดไปที่ไอคอน “Raise Hand” และผม/ดิฉันจักได้กด Unmute ให้ถามคำถามกันนะครับ/คะ”

 1. ก่อนจบรายการ ฉายสไลด์ปิดรายการ (Closing Slide)  

“ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง … (จำนวน) … ท่าน อีกครั้งนะครับ/คะ สำหรับคำตอบเพิ่มเติมที่น่าจะทำให้เรา …. นับเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆ ที่ได้มาฟังการสนทนาจากวิทยากรทั้ง … (จำนวน) … ท่าน และแล้วรายการของเราก็ได้ดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของ Session นี้แล้ว ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอด แน่นอนว่าเรายังมี Sesion อื่นๆ ที่น่าสนใจรออยู่อีกในการประชุม  TISE 2021 แล้วพบกันในโอกาสต่อไป 

สวัสดีครับ/สวัสดีคะ”

 1. เลือกปุ่ม “End Meeting” และกด “End meeting for all” 

Zoom Host จะทำการ upload วีดิโอที่บันทึกการประชุมออนไลน์ที่เพิ่งสิ้นสุดลง เพื่อพิจารณานำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป