วิจักษ์วิจัย…อิเหนาไทย-อิเหนาเทศ

เรียนรู้เรื่องอิเหนาในฐานะวรรณกรรมรักข้ามวัฒนธรรม แง่มุมจากเรื่องอิเหนาฉบับเพื่อนบ้าน และมุมมองต่อการอ่านเรื่องอิเหนา ในวีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัยหัวข้อ “วิจักษ์วิจัย…อิเหนาไทย-อิเหนาเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

Facebook
Twitter