ภูมิทัศน์วรรณา : ป่าและอารมณ์ในวรรณคดีลาว

รายการอักษรพาที เรื่อง “ภูมิทัศน์วรรณา : ป่าและอารมณ์ในวรรณคดีลาว

วิทยากร อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์อัสนี พูลรักษ์
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 7.30 – 7.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 100.5 MHz (CU Radio)

ฟังออนไลน์ย้อนหลังได้ ที่นี่

Facebook
Twitter