ศักด์ศรีกีรติกานท์: รวมนิพนธ์ร้อยกรองของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

ศักด์ศรีกีรติกานท์: รวมนิพนธ์ร้อยกรองของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
พิมพ์ครั้งแรก 2557

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ห้องโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

โทร. 02-218-4923 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook
Twitter